Logg inn på ToolSense

+44 20 4586 0104 | +1 607-303-6622 | Man - Fre 8.00-18.00 CET | Vi ringer deg tilbake

+44 20 4586 0104 | +1 607-303-6622
Man - Fre 8.00-18.00 CET | Vi ringer deg tilbake

Alt du trenger for en problemfri produksjon av mat og drikke

Hold mat- og drikkevareproduksjonen i gang med maksimal effektivitet og sikkerhet – med topprangerte ToolSense Asset Operasjonsplattform.

Ikke behov for kredittkort

Flotte anmeldelser på

Start den digitale transformasjonen nå

Bli en del av hundrevis av ressursintensive selskaper som bruker ToolSense

Mer enn 700 selskaper over hele verden har tillit til oss.

Hold mat- og drikkevareproduksjonen i gang på en jevn og sikker måte

Det finnes strengere regler for mat- og drikkevareproduksjon enn for de fleste andre produksjonsbransjer, så det er enda flere detaljer å ta hensyn til i prosessen. Det riktige styringssystemet kan hjelpe deg med å holde oversikt over alle produksjonsområder, inkludert asset administrasjon, arbeidsordrehåndtering, lagerstyring og lagerstyring. helse- og sikkerhetsforskrifter for å holde produksjonen i gang til enhver tid.

Start din gratis prøveperiode >

Vedlikehold av utstyr og kvalitetskontroll

Ved forebyggende vedlikeholdsrevisjoner kan vanlig slitasje og uventede feil oppdages og utbedres før disse mindre feilene utvikler seg til større problemer som fører til maskinhavari. ToolSense’s asset administrasjonsprogramvare vil gjøre det enkelt for deg å planlegge vedlikeholdsavtaler og registrere resultatet.Du kan også bestemme vedlikeholdsintervaller. I så fall vil programvaren varsle deg om kommende inspeksjoner.

Start din gratis prøveperiode>

Administrer et komplett digitalt revisjonsspor

En programvare for vedlikehold og drift etterlater en komplett digitalt revisjonsspor som gjør vedlikeholdsoppgavene dine transparente og forståelige for alle involverte medarbeidere. Hvert eneste trinn registreres i systemet og arkiveres i din maskinens livssyklusmappe,som gjør det enkelt for deg å gjennomgå revisjonsdetaljer lenge etter at en inspeksjon eller reparasjon er ferdig. Disse dataene kan også brukes til analytiske formål for å avgjøre om det er behov for å reparere, skifte ut eller pensjonere en asset.

Start din gratis prøveperiode>

Utføre sjekklister og inspeksjoner

For å sikre at de ansatte følger en streng protokoll og at alle helse- og sikkerhetsforskrifter blir overholdt, kan du bruke ToolSense sin administrasjonsprogramvare som lar deg opprette tilpassede sjekklister slik at teknikerne vet nøyaktig hva du skal se etter under inspeksjoner. Det gjør det også enklere å koordinere flere ansatte og finne ut hvilke oppgaver som allerede er utført.

Start din gratis prøveperiode>

Food & Beverage Production Hygiene Check

Rapportering og analyse

En asset administrasjonsprogramvare som ToolSense har mange nyttige funksjoner, blant annet kraftige rapporterings- og analyseverktøy. Systemet registrerer viktige data, for eksempel driftstider, driftsforstyrrelser, plassering, reparasjonskostnader, og mye mer, som kan brukes i bedriftens beslutningsprosess. ToolSense kan vise deg nøyaktig hvor kostnadene oppstår, hvor lang tid medarbeiderne bruker på å utføre arbeidsordrer, og hvilke assets er de mest lønnsomme.

Start din gratis prøveperiode>

Fordeler med å bruke ToolSense til mat og drikke

Fokus på og justering av arbeidsordrer

ToolSense-systemet kombinerer asset ledelse og lagerstyring, men fokuserer også i stor grad på arbeidsordrer for å gjøre den daglige arbeidsflyten enklere og mer oversiktlig. Når en arbeidsordre utstedes via systemet, blir den ansvarlige medarbeideren varslet og kan følge fremdriften frem til arbeidsordren er avsluttet.

IoT-løsning for neste nivå

En rekke sammenkoblede assets kan sømløst utveksle data via nettverket, noe som muliggjør smart automatisering og innsamling av nyttig maskininformasjon. Derfor tilbyr ToolSense ikke bare programvare for vedlikehold og drift, men også tilhørende maskinvare. Du kan velge mellom ulike trackere og GPS-moduler, eller velge den diskrete QR-kodemetoden.

Enkel implementering av QR-koder

Programvaren for vedlikeholdsstyring utsteder en unik QR-kode som tilordnes hver enkelt asset. Hvis en ansatt bruker maskinen, ønsker å be om en reparasjon eller er i ferd med å avslutte en inspeksjon, kan han eller hun skanne QR-kode ved hjelp av smarttelefonen eller nettbrettet. Fordi ToolSense-plattformen er egnet for både stasjonær og mobil bruk, kan medarbeiderne dine jobbe hvor som helst, selv om du har assets er ikke stasjonære.

Asset Ledelse har aldri vært enklere

Fra lokasjon til kjøretider – ToolSense samler inn og lagrer alle viktige data rundt dine assets. Hver gang det oppstår et havari eller en maskin blir reparert, skal asset programvare for administrasjon holder oversikt over fremdriften og lagrer alle hendelser i din maskinens livssyklusmappe.

Arbeidsordrer, billettering og sjekklister

For å gjøre arbeidsordrer spesielt praktiske, arbeider ToolSense med et smart billettsystem. Hver gang det oppstår en hendelse – havari, reparasjonsforespørsler, reservedelsbestillinger – åpnes en ticket som videresendes til den ansvarlige. Ved hjelp av nyttige sjekklister kan vedkommende følge fremdriften i arbeidsordren og lukke den når den er fullført. Av åpenhetsgrunner eller hvis det er nødvendig for analytiske formål – kan historikk for arbeidsordre lagres i den tilhørende asset’s livssyklusmappe.

Unique Integration of Suppliers

Working with suppliers can involve a lot of paperwork or e-mails. Instead of going through heavy folders or your e-mail inbox in search of information, you can easily integrate your suppliers into the food and beverage management software. That means all the information you ever need – be it related to assets or work orders – can be found in one place in just a few clicks.